Wednesday, December 17, 2008

Kotak Tema


Setiap kelas prasekolah perlu menyediakan kotak tema kelas masing-masing bagi memudahkan proses p&p. Guru prasekolah mesti memastikan sekurang-kurangnya mempunyai 20 kotak tema mengikut tema-tema yang telah diberikan. Sebaik-baiknya setiap tema satu kotak tema perlu disediakan. Kotak tema adalah satu kotak yang kita masukkan bahan-bahan yang berkaitan dengan tema tersebut. Bahan-bahan yang hendak disimpan perlulah berkaitan dengan aktiviti yang hendak kita ajar.

Bahan-bahan yang perlu ada dalam Kotak Tema:

1. Kad gambar
2. Kad sukukata
3. Kad perkataan
4. Kad cantum
5. Kad Lipat
6 Kad lubang
7. Puzzle perkataan
8. Puzzle gambar
9. Kad nombor
10. Modul
11. Peralatan permainan yang berkaitan dengan tema
12. Acuan huruf dan gambar
13. Kad aktiviti

Sunday, December 14, 2008

Tema

Pusat Pembelajaran

Penyediaan bahan p&p prasekolah

1. Membuat kad huruf A-Z.
2. Membuat kad nombor 1-100.
3. Membuat kad sukukata mengikut tema.
4. Membuat puzzle mengikut tema.
5. Menyediakan gambar mengikut tema.
6. Menyediakan kad perkataan mengikut tema.
7. Membuat modul ( anggota badan, haiwan, serangga, bunga, kenderaan, tumbuhan dll )
8. Membuat puzzle huruf.
9. Membuat puzzle nombor.
10. Membuat puppet ( haiwan, buah-buahan, sayur-sayuran, kenderaan dll )
11. Membuat pelbagaian bentuk.
12. Membuat carta bergambar besar.
13. Membuat big book mengikut tema.

aktiviti p&p prasekolah (Bahasa Melayu)

1. Mewarna huruf tertentu.
2. Membulatkan huruf tertentu.
3. Menampal huruf mengikut kumpulan yang sama.
4. Menulis huruf secara menyambungkan titik.
5. Menulis huruf.
6. Menyusun huruf menjadi sukukata.
7. Menyusun sukukata menjadi perkataan.
8. Menyusun perkataan menjadi rangkaikata.